Εισρόφηση Ξένου Σώματος

Εισρόφηση Ξένου Σώματος (πνιγμονή) Η εισρόφηση ξένου σώματος, η είσοδος δηλαδή κάποιας ουσίας υγρής ή στερεάς στο αναπνευστικό σύστημα, είναι...

More