Φυσική νόσηση ή εμβολιασμοί;

Φυσική νόσηση ή εμβολιασμοί;

Είναι αλήθεια ότι η νόσηση από κάποια λοίμωξη προκαλεί φυσική ανοσία που είναι ισχυρότερη και καλύτερη από την ανοσία μέσω εμβολιασμών. Ωστόσο, η διαφορά βρίσκεται στο τίμημα που καλείται να πληρώσει κάποιος για την ανοσία. Το τίμημα της φυσικής ανοσίας μπορεί να είναι μεγάλο ή και οδυνηρό: πχ πνευμονία ή επιλοιμώξεις λόγω ανεμευλογιάς, διανοητική καθυστέρηση λόγω λοίμωξης από πνευμονιόκοκκο ή αιμόφιλο ινφλουέντζας, συγγενείς διαμαρτίες λόγω ερυθράς, πνευμονία και ωτίτιδα λόγω ιλαράς, κλπ. Δεν αναφέρουμε φυσικά τη θνητότητα όπου εκεί δεν επιτυγχάνεται, πλέον η φυσική ανοσία.

Η ανοσοποίηση μέσω εμβολιασμών προκαλεί όπως και η φυσική νόσηση, μακροχρόνια ανοσία αλλά δεν απαιτεί τέτοιο υψηλό τίμημα. Συνεπώς είναι προτιμητέα.

Δεν θα πρέπει λοιπόν οι γιατροί να αμελούν τους εμβολιασμούς ή να τους αναβάλλουν για μη σοβαρές αιτίες.

emvolio_baby

About Author